Bent u op zoek naar een bewindvoerder, mentor of curator?

Plan gratis een afspraak

Onze diensten

Detmar Bewindvoeringen is gespecialiseerd in bewindvoering, mentorschap en curatele.
Hieronder leggen wij uit wat deze diensten precies inhouden.

Bewindvoering

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer meer in staat is zelf zijn of haar geldzaken goed te beheren, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze taak op zich neemt. De bewindvoerder wordt dan verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. De rechtbank controleert de bewindvoerder.

Lees meer

Mentorschap

Bij mentorschap regelt de mentor passende zorg voor iemand die dat zelf niet kan. De mentor wordt door de rechtbank benoemd en treedt op als wettelijk vertegenwoordiger. De mentor is coördinator en controleur van alle zorg en is tekenbevoegd als zorggerelateerde beslissingen moeten worden genomen.

Lees meer

Curatele

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan. De curator is wettelijk vertegenwoordiger van de curandus en wordt door de rechter benoemt. De curator is coördinator en controleur van de zorg én bewindvoerder ineen.

Lees meer