Wie zijn wij?

Tien jaar geleden ben ik begonnen als bewindvoerder en mentor van iemand die via een GGZ instelling aan mij werd toegewezen. Naast deze ene client, die ik nog steeds help, zijn we ondertussen gegroeid naar meer dan 350 cliënten en 10 medewerkers. We zijn gevestigd in Amsterdam en onze clientèle komt ook grotendeels uit Amsterdam.

Onze expertise ligt bij mensen met psychische problemen die op meerdere levensgebieden wel wat hulp kunnen gebruiken. Wij doen dit werk vanuit de overtuiging dat ieder mens in zijn zoektocht naar een acceptabel bestaan hulp mag aanvaarden. Wij bieden graag een helpende hand in de hoop diegene, zo goed mogelijk, verder te helpen. Wij doen dit met geduld, enthousiasme en begrip. Ieder mens is uniek en dus is iedere beslissing altijd maatwerk. In het afwegen van belangen kijken we altijd naar de context met empathie en een professionele blik. Wij hechten waarde aan het contact met zowel de client, de zorgverleners en andere betrokkenen.

Een goed bewind zorgt voor rust en biedt een horizon voor financiële stabiliteit. Een goed mentorschap zorgt voor vertrouwen en ontspanning ten aanzien van zorg vraagstukken. Bij ons kunt u rekenen op een luisterend oor en professionele hulp.

Herre Detmar

Directeur Detmar Bewindvoering B.V.

Hoe werken wij?

Wij hechten aan persoonlijk contact. Het is lastig als je niet over je eigen geld kunt beslissen en dat snappen wij. Daarom hebben wij korte lijnen zodat je, zo snel mogelijk, duidelijk antwoord krijgt op vragen. Dat betekent dat als je tijdens het spreekuur contact zoekt met je bewindvoerder of mentor dat je die dan zelf te spreken krijgt zonder tussenkomst van een keuzemenu.

Je bewindvoerder of mentor kent jou en weet waar je behoeftes liggen. Dat maakt het contact vaak makkelijker. Ons spreekuur is tussen 10 en 12 uur tijdens werkdagen. Natuurlijk is onze bereikbaarheid afhankelijk van de werkdagen van je contactpersoon maar de minimum bereikbaarheid is vier keer per week.

Wij maken onze bereikbaarheid extra laagdrempelig door je de gelegenheid te geven gebruik te maken van Whatsapp. Alle bewindvoerders en mentoren zijn op informele wijze benaderbaar. Bij onze dienstverlening staat de client centraal. Voor de zorg hebben wij, voor professionals, een alarmnummer dat 24/7 bereikbaar is in geval van nood.

Geschoolde bewindvoerders, mentoren en curators
Op werkdagen binnen 24 uur reactie of tijdens spreekuur direct
Korte lijnen met uw vaste contactpersoon
Geen wachtrijen
Contact via whatsapp mogelijk
Kennismaking bij ons op kantoor of op locatie
Zonsopkomst

Kwaliteit

Wij zijn door de rechtbank erkend als professioneel bedrijf voor bewindvoering, mentorschap en curatele en hiervoor door het landelijk kwaliteitsbureau (CBM) geaccrediteerd. Wij zijn aangesloten bij branchevereniging NBBI en voldoen aan hun normering. Tevens zijn wij convenant partner van de gemeente Amsterdam wat betekent dat wij zo snel en zo goed als mogelijk mensen helpen volgens bepaalde afspraken. Tenslotte is er ook nog een jaarlijkse audit door een accountant die onze bedrijfsprocessen controleert. Deze combinatie van beoordelingsinstrumenten betekent dat wij voortdurend kwalitatief worden beoordeeld. Al deze controles vinden wij belangrijk want het houdt ons scherp. Wij werken met een kwetsbare doelgroep. Kwaliteit leveren is een voorwaarde en het geeft nog voldoening ook

Onze medewerkers

Dit is het team van Detmar Bewindvoeringen. Hier werken bewindvoerders, mentoren, curatoren en een administratief medewerker die gespecialiseerd is in de aanmeldingen voor schuldhulp.

whatsapp detmar bewindvoeringen
U kunt de onderstaande telefoonnummers ook bereiken via Whatsapp.

Chandra van der Mee

Bewindvoerder, mentor en curator

Herre Detmar

Bewindvoerder, mentor en curator

Latisha Eschenröder

Mentor en curator

Sabina van Oostrum

Administratie en schuldhulp