Bewindvoering

Als het je tijdelijk of landurig niet lukt om je financiën goed te beheren kan het verstandig zijn om bewindvoering aan te vragen. De kantonrechter benoemt ons dan als je bewindvoerder. Voor ons betekent dit dat wij de zorg over jouw financiën krijgen. Voor jou betekent dit dat je alleen nog maar je eigen boodschappen hoeft te kopen. Je bewindvoerder zorgt ervoor dat je financiën stabiel blijven of stabiel worden. Wij regelen dat je alle inkomsten en toeslagen krijgt waar je recht op hebt. Ook betaalt je bewindvoerder je vaste lasten en incidentele uitgaven. En als je schulden hebt dan zorgen wij ervoor dat die worden afbetaald of gesaneerd. Natuurlijk gaat dat niet in een paar maanden. Daar hebben we zeker een paar jaar voor nodig. Je hoeft in ieder geval zelf niet meer over je financiën na te denken als het je stress oplevert. Maar meedenken is natuurlijk altijd goed. Het blijft jouw geld en dus heb je er recht op te weten wat we ermee doen. Daarom kun je je inkomsten en uitgaven online volgen via Mijn Onview.

Je financiële post laten wij bij ons komen zodat wij snel kunnen reageren op nota’s van instanties en eventueel post van incasso bureaus of deurwaarders. Word je toch gebeld door een deurwaarder dan verwijs je ze door naar ons. Geen stress, wij lossen het op. Heb je extra geld nodig? Dan bel je jouw bewindvoerder. Die kan dan beoordelen of je extra’s kunt krijgen.

Omdat wij je geld beheren is het belangrijk dat dit goed gebeurt en dat er toezicht op is. De Rechtbank controleert ons werk ieder jaar. Wil je van het bewind af? Dan bespreken we de opties. Bewindvoering kost geld. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen betaalt de gemeente een deel, alles of niets. Uiteraard is bewindvoering meer dan alleen het bovenstaande. Vraag vrijblijvend een gesprek aan. Het verplicht je tot niets.
budgetbeheer amsterdam

Budgetbeheer

Budgetbeheer lijkt op bewindvoering maar is meer vrijblijvend en minder uitgebreid. Bij budgetbeheer betalen we je rekeningen en beheren we je inkomsten net als bij bewindvoering. Je kunt echter zonder tussenkomst van een rechter van het beheer af met een opzegtermijn van een maand. Ook is het niet altijd mogelijk om je schulden volledig op te lossen. Dit is afhankelijk van je situatie.

Bij ons kun je voorlopig alleen in budgetbeheer als je al bij ons in bewindvoering bent geweest. Dus bijvoorbeeld als je moet stoppen met bewind omdat je schulden zijn opgelost maar je er nog niet klaar voor bent om zelf je financiën weer te regelen. Budgetbeheer voorafgaand aan bewindvoering of zonder bewindvoering is bij ons (nog) niet mogelijk.

Budgetbeheer kost geld. Minder dan bewindvoering, dat wel. Maar de gemeente betaalt niet mee. Je zult het zelf moeten betalen. Uiteraard is budgetbeheer meer dan dit. Vraag vrijblijvend een gesprek aan. Het verplicht je tot niets.

Mentorschap

Mentorschap gaat over zorg. Als mentor ben je coördinator en kwaliteitsbeheerder van de zorg. De mentor is er voor de client en stelt zijn of haar welzijn op de eerste plaats. De mentor neemt zoveel als mogelijk beslissingen in overeenstemming met de wensen van de client. Soms moet de mentor ook beslissingen nemen die tegen de wens van de client ingaan. Bijvoorbeeld wanneer de client zelf niet goed overziet wat de consequenties van beslissingen op de lange termijn zijn. Ook het nemen van die verantwoordelijkheid hoort bij het mentorschap.

Regelmatig contact met de client is belangrijk om aan te voelen wat de behoefte is en welke mogelijkheden er nog zijn. Maar het contact met de zorgverleners en andere betrokkenen is even belangrijk. Zorg verlenen doe je samen. Mentorschap kost geld. Afhankelijk van je inkomen betaalt de gemeente een deel, alles of niets. Uiteraard is mentorschap meer dan dit. Vraag vrijblijvend een gesprek aan. Het verplicht je tot niets.
mentorschap amsterdam
curatele amsterdam

Curatele

Iemand die onder curatele staat is wilsonbekwaam. Dat betekent dat de curator beslissingen neemt voor de curandus op het gebied van zorg en ten aanzien van de financiën. Soms zit iemand in een moeilijke fase van zijn of haar leven of is diegene (tijdelijk) psychisch in de war. Dan kan een curator ervoor zorgen dat de problemen niet nog meer toenemen. Denk aan financieel wanbeleid, verwaarlozing of (dreigende) dakloosheid. Maar ook mensen met langdurige problemen kunnen baat hebben bij een curator. Bijvoorbeeld wanneer iemand over langere periode verslaafd is en al zijn of haar financiële reserves daaraan uitgeeft. Of als iemand kwetsbaar is voor misbruik en beschermd moet worden. In dat soort gevallen vindt de rechter het beter dat een curator in de plaats van de persoon zelf alle belangrijke beslissingen neemt. Het is een verstrekkende maatregel maar heel belangrijk om het welzijn van de curandus zo goed als mogelijk te waarborgen.

Curatele kost geld. Afhankelijk van je inkomen betaalt de gemeente een deel, alles of niets. Uiteraard is curatele meer dan dit. Vraag vrijblijvend een gesprek aan. Het verplicht je tot niets.